Σεβόμαστε την υπόσταση και αξιοπρέπεια κάθε εργαζόμενου μας και είμαστε κατά κάθε άσκησης διάκρισης, βίας, και παρενόχλησης στον εργασιακό μας χώρο.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του ν.4808/2021. Aφορά δε, σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας μας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, προσωρινής απασχόλησης, καθώς και στους πρακτικώς ασκούμενους.


Η εταιρία μας εφαρμόζει και τηρεί όλα τα μέτρα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4808/2021 και δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση και εξάλειψη φαινομένων βίας, διακρίσεων, εκφοβισμών, παρενοχλήσεων οιασδήποτε φύσης και μορφής που δύνανται να κάνουν την εμφάνιση του στον εργασιακό της χώρο.


Υιοθετεί και εστιάζει σε ένα εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και για το λόγο αυτό εκφράζει την δέσμευσή της για παρεμπόδιση παθητικών συμπεριφορών παρενόχλησης λόγω του φύλου, της εθνικής καταγωγής, και του σεξουαλικού Προσανατολισμού. Η παρούσα πολιτική απαγορεύει κάθε είδους διάκριση, βία και παρενόχληση στον εργασιακό της χώρο. Ως εργασιακός χώρος ορίζεται η έδρα της εταιρείας καθώς και τα ανά την επικράτεια έργα που αναλαμβάνει.


Εργασιακό Περιβάλλον χωρίς Βία, Διακρίσεις, Εκφοβισμούς και Παρενοχλήσεις

Κανόνες Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας μας ανεξαρτήτως του τόπου εργασίας αυτών στην κεντρική έδρα της εταιρεία ή σε οιοδήποτε υποκατάστημα η έργο αυτής στην Ελληνική επικράτεια.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται παράλληλα με την κείμενη γενική νομοθεσία για την προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά του σε επίπεδο αστικής και ποινικής νομοθεσίας.

Κάθε υπάλληλος ή εργαζόμενος στην εταιρείας μας οφείλει να τηρεί και συμμορφώνεται απόλυτα με την παρούσα Πολιτική.

Η εταιρία μας εφαρμόζει αυστηρά και για όλους τους εργαζομένους σε αυτήν ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς βία, διακρίσεις, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις παντός είδους που έρχονται σε αντίθεση με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Υπάρχει ισχυρή βούληση να δρα συνεχώς για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με σκοπό την ψυχική ηρεμία των υπαλλήλων της γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία της.

Ως γενικός κανόνας είναι ότι απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε μορφής βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Τα σεξουαλικά σχόλια, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση, οι ύβρεις, η παρακολούθηση, η ανεπιθύμητη φραστική επίθεση έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, e – Mail, οι λεκτικές απειλές ή και με χειρονομίες, και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη έχει συνέπειες μη εύλογα παρεμβατικές στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου και κατά συνέπεια δημιουργεί περιβάλλον εχθρικό και προσβλητικό.

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων σε βάρος τυχόν θιγόμενου προσώπου.

Η εταιρία μας προς ενημέρωση των υπαλλήλων της και εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων της έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα εργαλεία για την διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των γραπτών καταγγελιών τους, που θα υποβάλλονται στον Υπεύθυνο (Γραμματείας, Έργου, Ομάδας).

Τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αναφορές, θα ενημερώνονται για την παραλαβή της αναφοράς, και ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της εξέτασης της αναφοράς τους.

Οιοσδήποτε υπάλληλος ή εργαζόμενος θεωρεί ότι συνδέεται , αποτελεί εν δυνάμει ή γίνεται θύμα σεξουαλικής ή άλλης ανεπιθύμητης παρενόχλησης στον χώρο εργασίας οφείλει να αναφέρει το γεγονός, ώστε να ακολουθήσει εσωτερική διερεύνηση.

Οι αναφορές των παραβατικών γεγονότων θα γίνονται δεκτές γραπτώς, επώνυμα ή ανώνυμα, και θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά.

Η εταιρεία θα αντιμετωπίζει με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα τη διαχείριση όλων των περιστατικών καταγγελίας.